Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

Θέμα: Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

 Παρέμβαση της Μερόπης Κατσάνου για τον κανονισμό λειτουργίας. 
Προς
Τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μερεντίτη
Κύριε πρόεδρε,
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, όπως και ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη, αποτελούν κατά τη γνώμη μας θετικές και σημαντικής αξίας καινοτομίες του «Καλλικράτη». Είναι ευκαιρίες για βάθεμα της δημοκρατίας μέσα από τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης και για αυτό ευχόμαστε και θα επιδιώξουμε οι προσφερόμενες δυνατότητες να εξαντληθούν.
Αυτόν το σκοπό έχουν οι επισημάνσεις μας.
Ελπίζουμε και η Δημοτική Αρχή να μην κινηθεί πίσω από το θεσμικό πλαίσιο, αλλά μπροστά, να ανταποκριθεί θετικά, ώστε να μην ακυρώνονται στην πράξη οι δυνατότητες συμμετοχής και κοινωνικού ελέγχου.

Σημείωμα για τον κανονισμό λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
( ο κανονισμός είναι αναρτημένος εδώ)
Στο άρθρο 3 η παράγραφος 4 απαλείφεται ως περιττή επανάληψη
Στο ίδιο άρθρο η παράγραφος 5 τροποποιείται:
«Η επιτροπή διαβούλευσης μια φορά ετησίως πραγματοποιεί απολογιστική συνεδρίαση. Στον απολογισμό εξετάζεται η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας και διατυπώνεται συμπέρασμα για τον βαθμό υιοθέτησης της εισηγήσεών της από τη Δημοτική Αρχή».
  Στο άρθρο 6
«Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης επικουρεί το Δήμο...»
(αλλαγή)
«Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης διατυπώνει άποψη και επικουρεί το Δήμο ...»
Στο άρθρο 7
(να) Προβλέπεται η συμμετοχική εκπροσώπηση στην συγκέντρωση - συστηματοποίηση και τελική διατύπωση των συμπερασμάτων της επιτροπής και η πρόσβαση στις διαδικασίες ηλεκτρονικής δημοσίευσης των απόψεων και της τελικής παρουσίασης.
Στο άρθρο 11
(α) Ο τίτλος (αλλαγή)
«Δημοσιοποίηση πληροφοριών με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα»
(β)
Κατάργηση των παραγράφων 1 και 2,
(προσθήκη-αντικατάσταση)
«Για ζητήματα που αφορούν προστασία προσωπικών δεδομένων, επαγγελματικού απορρήτου ή ασφάλειας του κοινωνικού συνόλου ή ευρύτερου συμφέροντος, εφόσον τεθούν στην επιτροπή δύναται να αποφασίζει με αυξημένη πλειοψηφία 2/3 για  την προσωρινή ή οριστική αποφυγή δημοσιοποίησης εμπιστευτικών στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση της μέσω των διαδικασιών διαβούλευσης».

Διεξοδικότερα, επί της ουσίας, επιφυλάσσομαι για αναλυτικότερη τοποθέτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
25-02-2011
Με εκτίμηση
Μερόπη Κατσάνου Κουτσοδόντη


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου